Tiếng Việt

                                                                                                                                                            

 

   Home > Viet >

Ṿng bi

Catalogue  Đặc điểm & phân loại

Tra cứu trục tuyến

Tra cứu chi tiết Chuyển đổi tương đương Máy gia nhiệt ṿng bi Dụng cụ bôi trơn & bảo tŕ

 
Ṿng bi trục cán Tính toán thiết kế    

 


Google Search:
Copyright © 2009    Last modified: 15/12/2013

Tel: 84-4-33546799 /Hotline: 0906015449 Fax: 84-4-33540856 Email: sales@a-d.com.vn GPS location    Skype: lehiep1

Web links: http://a-d.com.vn/   tồn kho  Giải trí-relax Ṿng bi  Bạc đạn   bearings